חיפוש מתקדם
פסיכואנליזה
ביקורת התרבות
פילוסופיה
פמיניזם | מגדר | קוויר
סוציולוגיה | אנתרופולוגיה
היסטוריה
מחשבה פוליטית
חברה ישראלית
תיאולוגיה | דת
קולנוע | תקשורת
אומנות | ארכיטקטורה
בלשנות | ביקורת הספרות
ספרות יפה | פרוזה
רשימת תפוצה
הכנס כתובת דוא"ל
הסרה הצטרפות


כתב העת רסלינג

על הכריכה:
רסלינג 5
קיץ 1998
| תוכן העניינים - גיליון 5
עדי אופיר ואריאלה אזולאי | מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון - חשבון
מה שמוצע על ידי המחברים, אינו אלא שרטוט של קו אופק, ראשי פרקים למחשבה מדינית הנענית לתנאי המקום והזמן. הם נוגעים לשני עניינים עיקריים: אפשרותה של מדינה שאיננה מדינת לאום - אזרחים מסוג חדש, משוחררים מהיסודות הבדלניים והכוחניים שבלאומיות; ואפשרותה של ריבונות מדינית שאיננה מושתתת על עקרון הסובייקטיביות - חברה אזרחית שאיננה סובייקט-על שהמדינה מייצגת או מבטאת. 'אלטנוילנד' אלטרנטיבי
ברכה ליכטנברג-אטינגר ופליקס גואטרי | מהעברה לפרדיגמה אסתטית - ברכה ליכטנברג-אטינגר בשיחה עם פליקס גואטרי
בשנים 1986-8 תרגמתי מקצת מכתבי לאקאן לעברית. את התרגום ליוויתי בסדרת מאמרים על התפתחות התיאוריה שלו וכן על שינוי פני החברה האנליטית בצרפת החל בשנות ה50- בהשראתו. לסיום סידרת המאמרים ראיינתי כמה ידידים פסיכואנליטיקאים על מצב הפסיכואנליזה בצרפת "לאחר לאקאן", וביניהם את פליקס גואטרי. הדבר שעניין אותי במיוחד היה ללמוד משהו על שיירי ההעברה (transfert) כלפי לאקאן, שעשו, לדעתי, מן הסצינה הפריזאית מקום מובהק כל כך, יוצא דופן כל כך, עם מה שנראה אז בעיני זן מיוחד של פגיעות ואף אלימות עצורה פחות או יותר. זה הוביל אותי להתעכב על מושג ההעברה בכלל ועל מה שנשאר ממנו. ב1990- הדפסתי בשבעה עותקים את השיחה עם גואטרי תחת הכותרת "האנליטיקאים חיים באימה מתמדת", וב1994- הדפסתי עשרה עותקים של הטקסט, בעברית ובצרפתית, תחת הכותרת "ההעברה, או מה שנשאר ממנה". השיחה עם פליקס גואטרי נערכה בביתו - פריז, אחר-הצהרים, 20/6/89. [ב.ל-א.]
ברכה ליכטנברג-אטינגר | טראומה ויופי: טרנס-סובייקטיביות באמנות
ברצוני להציע מעבר באמנות עכשווית מייצוג מציאות, מושג או פנטסמה - לטראומה; ומכיוון שכך: תזוזה לעבר חשיבה על אודות אמנות במונחים מטריקסיאלים. הספירה המטריקסיאלית, המאפשרת מעבר מעין זה, מאפשרת גם את המעבר משדה הסובייקט המפוצל או המתרבה אינסופית אל טרנס-סובייקטיביות בהתכנסות ביחד של כמה-אחדים (severality).
הציור מממש מפגש עם טראומה המשותפת בטרנס-סובייקטיביות, ביחד שבין האמן והעולם, האמן וה-אחר , אמנים וצופים. האמן עד/חווה/חובר (wit(h)nesses) לטראומה, בהעדר חוויה ישירה של האירוע שכונן אותה - טראומה של ה-אחר ושל העולם, וחורט את הזכר הבלתי נשכח של שיכחתה בתמונה .
לתוצא (effect) המטריקסיאלי המופיע במערך האסתטי ישנן השלכות על התיאוריה הפסיכואנליטית ועל הפרקטיקה הקלינית כאחד. חווית/חבירת/עדות האמן הינה הפרה-פלישה-גלישה (טרנסגרסיה) המחללת את גבולות השדה האסתטי. אני סבורה, אם כן, שאמנות מזן מסוים, בשדות מגוונים, ובלי תלות בסיווג באמצעים פורמליים, מוליכה כיום טרנספורמציה של טווח האסתטיקה עצמו בנטיה לעבר חלל-גבולי תיכוני: בין אסתטיקה לאתיקה.
ב.ל.א.
אליעזר (אד) גרינשטיין | עין תחת עין, שן תחת שן? - פשט, דרש ושאלת ההקשר
הפשט נקבע תוך התבוננות בכתוב כשהוא נתון בהקשרו בטקסט. אבל אם נעיין בפרשנות חז"ל ובספרות הביקורת הפוסטמודרנית, נגלה כי המושג "הקשר" מעורפל ובעייתי. מהו ההקשר הנכון? מהם גבולותיו הטקסטואליים? האם יש לטקסט הנדון הקשרים בין-טקסטואליים? מי קובע את גבולות הטקסט? היש לצמצם את מספר האינטרטקסטים שלאורם אנו מבינים את הטקסט הנדון, או שמא אין הגבלה לריבוי האינטרטקסטים האפשריים?
יעקב ניוזנר | מחשבה פרדיגמטית ומחשבה היסטורית: המקרה של מחשבת חז"ל
המחשבה הפרדיגמטית היא סוג של טענה על אודות משמעות האירועים ועל הסדר החברתי. היא נכפית על ההיסטוריה והטבע כאחד, ומשרתת את שאיפות החברה המייצרת אותה. חורבן בית שני עורר בחז"ל את הצורך באלטרנטיבה למחשבה המחזורית של המזרח הקדום ולמחשבה ההיסטורית של המקרא. מחשבה פרדיגמטית, כפי שמראה יעקב ניוזנר, היא שיטה דינמית המצביעה על העתיד כפי שהוא מגולם בהווה, כמו גם ניתוח ההווה לאור העבר
יצחק בנימיני | בין ה-חוק ל-דבר: בין לאקאן לפאולוס
על היחסים הדיאלקטים שבין התורה והחטא אצל פאולוס - המהפכן הפוסט-יהודי המשיחי - ועל הצעתו הרדיקלית לחרוג מסבלות 'העולם הרע הזה', מסמכות ה-אב/אלוהים ומחטאי הבשר, בזכות ההיתקלות בחסדי ה-בן הצלוב; על היחסים האופוזיציוניים/קואליציוניים שבין ה-חוק ל-דבר אצל לאקאן, והיותנו סובייקטים המוכפפים לצו הפרדוקסלי 'התענג/אל-תתענג!' - באמצעות המתודה הפסיכואנליטית הלאקאניאנית מגיה בנימיני את האיגרות הפאוליניות לגלטים, לרומים ולקורינתים, ואת הפרדוקס המקופל בדת האהבה האינקוויזטורית
^
^
^
לראש העמוד
 |  צור קשר  |  תקנון האתר  |  רכישה ומשלוח  |  קניה בטוחה  |  פרסום טקסט  |  קישורים  |  מפת האתר  |  english
שדרות יהודית 35, תל-אביב, 6701637   טל' 03-6915437   פקס 03-6956761   resling.sfarim@gmail.com